Vinks-Vonks

“Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb” (5-6-aastastele) ja  “Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib” (6-7-aastastele)

Edu ja Tegu poolt kõigile haridusastmetele ja -liikidele välja
töötatud ettevõtlusõppe metoodika.
Alusharidusele on loodud 2 õppematerjali ja noodiraamat temaatiliste
lauludega. Kõik materjalid aitavad arendada rahatarkust ja
ettevõtluspädevusi.

“Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb” (5-6-aastastele).
Käsitletakse üheksat teemat, millede hulgas on näiteks soovide ja
vajaduste eristamine, emotsioonide juhtimine, annetamine ning
kannatlikkus.
Laste jaoks on loodud suur pildiraamat ning värvipildid ja õpetajale
eraldi vihikuna juhendmaterjal.
Juhendmaterjalis on iga teema tutvustus, väike jutuke lastele
ettelugemiseks, erinevad tegevused, liisusalmid, laulud ja
aruteluteemad.

“Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib” (6-7-aastastele). Käsitletakse
selliseid teemasid nagu reklaam, eetika, jätkusuutlikkus ning enda ja
teiste mõistmine.
Pädevusi käsitlevad teemad on pärit ettevõtluspädevuse mudelist ning
rahatarkuse teemad on sündinud koostöös rahandusministeeriumi ja
praktikutega lasteaiast.
Reklaamiteemat õpetatakse loovust edendavate harjutustega. Lastele
eakohases võtmes pöörame erinevate teemade kaudu nende tähelepanu
eetilisusele ja jätkusuutlikkusele. Räägime aja, raha ja selle paberi
säästmisest, millele lapsed joonistavad või kust kujundeid välja
lõikavad.
Suhtlemisoskuste puhul keskendume enda ja teiste tajumise arendamisele.
Arutleme selle üle, miks on ühiskonnas loodud erinevaid kokkuleppeid
ja kuidas need meid aitavad, olgu tegu rühmareeglite või Eesti
vabariigi põhiseadusega.

Muud olulist infot veel:
https://ettevotlusope.edu.ee/metoodika/alusharidusele/