Euroopa Liidu koolikava

Meie Kasti-Orgita lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.

koolipiimatoetus

 

Alates 1. jaanuarist 2024. a on koolikava toetuse määraks piima ja piimatoodete pakkumise eest 0,06 eurot ning puu- ja köögivilja pakkumise eest 0,04 eurot lapse kohta õppepäevas.

 

Eesmärk
Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist. Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga.

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.