Lasteaiatasu arvestamine ja tasumine

Lasteaiatasu koosneb toitlustus-, koha- ja õppetasust.

Toitlustustasu (edaspidi toiduraha)  on 2 eurot päevas.

  • Kui laps viibib lasteaias osa päevast arvatakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel lapse toidupäeva maksumusest maha hommiku- ja/või õhtusöök.
  • Kui laps puudub lasteaiast kindlatel päevadel (nt lapsevanema töögraafik) arvatakse lapsevanema kirjaliku  avalduse  alusel  puudutud  päevad  maha  lapse  toidupäeva
  • Kui lapsevanem annab rühmaõpetajale teada lapse puudumisest järgmisel päeval eelneva päeva lõunaks (kell 13.00), siis arvatakse puudutud päev lapse toidupäeva maksumusest  maha ning vanem ei tasu selle eest.
  • Kui lapsevanem ei ole rühmaõpetajale teatanud lapse puudumisest järgmisel päeval eelneva päeva lõunaks (kell 13.00), siis ei arvestata puudutud päeva lapse toidupäeva maksumusest maha ning selle eest tuleb tasuda.

Vanemate poolt kaetava osa kuumäär muude kulutuste (majandamis-, personali ja sotsiaalmaksu kulud) katmisel (edaspidi kohatasu) on 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutöötasu alammäärast (Märjamaa Vallavolikogu 19. juuni 2018 määrus nr 28).

Kohatasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.

– Lasteaiatasu maksmise aluseks on Märjamaa Vallavalitsuse arve, milles näidatakse arve tasumise tähtaeg.

– Arve tasumisel panga kaudu näitab lapsevanem ülekandekorralduse selgituses arve kuupäeva ja numbri, mille alusel tasu makstakse.

– Kui lasteaiatasu ei ole tähtaegselt laekunud, pöördub lasteaia direktor lapsevanema poole nõudega likvideerida oma võlgnevus. Kui suusõnaline või telefonitsi esitatud nõue tulemust ei anna, saadetakse lapsevanemale kirjalik meeldetuletus nõudega kahe nädala jooksul võlgnevus likvideerida.

– Tähtaja möödumise järel teatab lasteaia direktor likvideerimata võlast Märjamaa Vallavalitsust, kellel on õigus pöörduda võla sissenõudmiseks kohtutäituri või kohtu poole.