Jänkupojad

Liitrühm

Õpetajad: Janne Neutal ja Mai Toimetaja
Õpetaja abi/ assistent: Liina Neigaus

Õpetaja abi: Heili Mägi

Rühma e-mail: jankupojad@kastiorgita.ee

Mob: 5305 2959