Orgita ajalugu

Midrimaa lasteaed läbi aegade

 • 12.05.1968 avas uksed Märjamaa sovhoosi lastepäevakodu Märjamaa alevis aadressil Pärnu mnt 80, mis oli varem kasutusel kooli internaadina. Lasteaias töötas kaks ööpäevast rühma.

ajalugu1

 •  12.12.1986 avati Märjamaa sovhoosi lastepäevakodu „Midrimaa“ Orgital, mis ehitati 100-kohalise lasteaia tüüpprojekti järgi. Moodustati neli rühma, neist kaks ööpäevastena.

ajalugu2

 •  01.01.1989 muudeti Märjamaa kolhoosi lastepäevakoduks. 1989.a. septembrikuus lõpetati seoses nõudluse vähenemisega ööpäevaste rühmade tegevus.
 • 1990.a. suleti laste arvu vähenemise tõttu üks rühm ning selle rühma mängutuba võeti kasutusele saalina ja magamistuba võimlemisruumina.
 • 01.01.1992 läks lastepäevakodu Märjamaa valla alluvusse ja sai nimeks Märjamaa valla lastepäevakodu Midrimaa.
 • 1997. a taasavati neljas rühm.
 • 01.01.1999 sai nimeks Märjamaa valla lasteaed Midrimaa.
 • Alates maist 2009 on lasteaia nimi Orgita Lasteaed Midrimaa.
 • 2004. a renoveeriti köök koos ventilatsiooni ja seadmetega.
 • 2005. a ehitati juurdeehitus (saal) ja renoveeriti hoone (katus ja välisseinad). Hoone sai tänapäevase ilme.

ajalugu3

 •  2000. a rajati looduse õpperada.

ajalugu4

 • 2007. a rajati liigirikas dendropark.
 • 2009. a ehitati dendroparki õppeklass katusealusega.

ajalugu6

 • 2010. a rajati lepatuka õppeklass.

ajalugu5

 

 • 2011. a rajati kivilabürint ja täiendati dendropargi õppeklassi.

ajalugu7

 • 2014. a rajati uus ja kaasaegne mänguväljak, mis on mõeldud lasteaia ja oma küla laste ning noorte ajaveetmise paigaks.

ajalugu8

 • Lasteaia juhid:
  1968 – 1999 Evi Hiiepuu
  1999 – 2014 Elve Toome
  2014 – 2016 Maire Metsalu
  2016 – Lea Lauri