Hea Algus

PROJEKTI “HEA ALGUS” TUTVUSTUS

 

hea algusHea algus – tee avatud maailma

Hea Algus alustas tegevust 1994. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toel lasteaedade arendusprogrammina, mille eesmärgiks on lapsekeskse metoodika levitamine Eestis.

Hea Alguse missiooniks on õpetajate professionaalse arengu ning  lapsevanematega koostöö kaudu võrdsete hariduslike võimaluste loomine kõigile eesti lastele toetudes lapsekesksele kasvatusele ja demokraatia põhimõtetele.

Meie lasteaed töötab Hea Alguse metoodika alusel alates 1997. aastast. Hea Alguse programm keskendub laste ettevalmistamisele iseseisvaks õppimiseks ja põhineb arvamusel ja usul, et lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses. Hoolikalt planeeritud keskkond julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma.

Õppe- ja kasvatustegevus rühmades toimub lähtuvalt riiklikust ja lasteaia õppekavast. Töökorralduse omapäraks on iga päeva alustamine hommikuringiga, kus laps saab võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks. Erinev on ka tegevuste läbiviimine, mis toimub valdavalt tegevuskeskustes, kus tegutseb korraga väike rühm (maksimaalselt 4 last).

Meil toimivad tegevuskeskused:

 • Kirjaoskuskeskus
 • Lauamängukeskus
 • Klotsimängukeskus
 • Kunstikeskus
 • Teaduskeskus
 • Loovmängukeskus
 • Lugemispesa
 • Kokanduskeskus
 • Vee- ja liivamängukeskus
 • Õuesõpe ja õppekäik
 • Muusika
 • Liikumine

Matemaatika õppimine ja käeline tegevus toimub teadus-, kirja-, klotsi- ja lauamängukeses.

Oluline on tihe koostöö lapsevanemaga, tähtsustada tema rolli, andes talle võimaluse oma lapse igapäevategevusi planeerida, korraldada ning rühmatöös osaleda.

http://www.heaalgus.ee/