Väärtused

Missioon
Lasteaia kõigi töötajate missiooniks on toetada koos koduga lapse iseendaks kasvamist ja õnnelikku lapsepõlve.

Visioon
Midrimaa on lasteaed, kuhu kõik tahavad heal meelel tulla, kus tehakse tulemuslikku tööd ning kus ollakse õpihimulised, iseseisvad, loovad, rõõmsad ja õnnelikud.

Põhiväärtused

Tulenevad lasteaia motost:

  • sõbralikkus
  • ausus
  • turvalisus
  • loovus
  • koostöö