Lasteaiast

 

Lasteaeda oodatakse 1,6 kuni 7 aastaseid lapsi.

2021/2022. õppeaastal töötab lasteaias 4 rühma Orgital ja 2 Kastis:

Orgita maja:
Hiirekesed – Liitrühm
Linnupojad – Aiarühm
Mesilased – Aiarühm
Tammetõrud – Sõimerühm

Kasti maja:
Karikakar – Sobitusrühm
Jänkupojad – Liitrühm

Lasteaia õppe-kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, mis on kooskõlas Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Igapäevatöös kasutatakse Hea Alguse, Kiusamisest vabaks lasteaed metoodikaid.

Õppetöö planeerimine toimub igaks õppeaastaks järgmiste sammudena:

 1.  Lasteaia õ-a prioriteedid.
 2.  Lasteaia õ-a eesmärgid.
 3.  Lasteaia õ-a üldtööplaan poolaastate kaupa.
 4.  Rühma õ-a eesmärgid.

Rühmatöö planeerimine lähtub eelnevast, koosneb kuu- ja nädalaplaanidest, millega on lastevanematel võimalik tutvuda ELIIS´s.

Traditsioonid ja üritused:

 1.  Vabariigi tähtpäevad.
 2.  Rahvakalendri tähtpäevad.
 3.  Pereüritused.
 4.  Rühmade õppeaasta lõpetamised.
 5.  Tänupäev töötajatele.
 6.  Koolieelikute lõpupidu.
 7.  Heategevuslikud laadad (sügislaat jm)