Kriisiolukord

Lugupeetud Lapsevanemad

Edastan Märjamaa Vallavalitsuse tänase otsuse:

Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2021 korraldus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda. Sellest tulenevalt otsustas Märjamaa Vallavalitsus 10.03.2021, et lapsevanemad, kelle laps ei käi 11.03.21-11.04.21 lasteaias, vabastada kohatasu maksmisest. Lapsevanemad, kellel on võimalik antud perioodil oma laps koju jätta, peavad sellest teavitama oma lapse lasteaeda ning esitama vabas vormis avalduse Märjamaa valla haridusnõunikule katri.buht@marjamaa.ee. Kohatasu vabastus toimub avalduste alusel ja kehtib ainult lastele, kes mainitud perioodil lasteaia teenust ei kasuta.“

Kui lapsevanematel on küsimusi, siis võib helistada Märjamaa haridusnõunikule tel 5900 9501 või kirjutada katri.buht@marjamaa.ee   

Tuginedes Vabariigi Valitsuse ja Märjamaa Vallavalitsuse otsusele rakendatakse Kasti ja Orgita lasteaias 11. märts – 11. aprill järgmiseid tööpõhimõtteid:

  • Orgita ja Kasti lasteaia rühmad on avatud;

  • jätkuvad seni kehtinud piirangud (distantsi hoidmine, maski kandmise nõue üldruumides ja inimestele väljastpoolt maja, töötajate hajutamine, haigena kodus püsimine) ja tegevused (käte ja pindade deso);

  • vajaduse korral rühmad liidetakse (töötajate viibimine haiguslehel/hoolduslehel, laste arv rühmas langeb alla kolme, karantiin).

Lugupidamisega

Lea Lauri

direktor@kastiorgita.ee

5854 0755